I like nonsense, it wakes up the brain cells. Fantasy is a necessary ingredient in living, It's a way of looking at life. Dr.Seuss

Sunday, April 25, 2010

Doorlopertjes nr.1

Doorlopertje is IETS wat doorloopt.
Bijvoorbeeldentuinboonderwijsvogelderlanderivaten.
Appelkaarendieruitgangstroopapier.
Appelkaarendierasmuskusrationeelton John.

Uitlopertje is een plant die op alle kanten uitloopt.

Doorkruiper is IETS wat ergens door kruipt. Zoals deze regenworm.


No comments:

Post a Comment