I like nonsense, it wakes up the brain cells. Fantasy is a necessary ingredient in living, It's a way of looking at life. Dr.Seuss

Tuesday, May 11, 2010

Primeur! Higgs-boson gevisualiseerdHiggs-boson deeltjes volgens Artisjok.


Het Higgs-boson is een voorspeld maar nog niet waargenomen elementair deeltje. Tot vandaag ! Artisjok heeft een aantal waargenomen en op deze potloodtekening vereeuwigd. Velen van ons die al lange tijd slapeloze nachten van hadden kunnen nu rustig een uiltje knappen.

En voor de leken onder ons : Het equipartitiebeginsel of equipartitietheorema is een principe dat zegt dat de interne energie van een systeem dat bestaat uit een groot aantal deeltjes, zichzelf in gelijke mate verdeelt over alle vrijheidsgraden die toegestaan zijn voor de deeltjes van het systeem. Dus: links zie je boson deeltjes, rechts is fermion, onder links is een lepton en rechts boven is een aantal hadronen te zien.
The Higgs boson is predicted but not observed elementary particle. Until today! Artichoke has observed a number of these particles  and immortalized it for you with pencil on paper . Many of us who have had long time sleepless nights due to predicted but never seen Higgs can finally  take a nap now.
No comments:

Post a Comment